Uitnodiging ALV en oproep bestuurskandidaten

Donderdag 13 februari hebben alle leden de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2020 ontvangen. In de mail zijn ook de agenda en bijlagen toegevoegd, inclusief het jaarverslag 2019. We hopen tijdens de ALV ook een nieuw, voltallig bestuur te kunnen benoemen. Er zijn 4 vacatures dus we hebben minimaal 5 kandiaten nodig om verkiezingen […]

Notulen bestuursvergadering online

Het bestuur is weer bij elkaar geweest en heeft weer veel onderwerpen besproken! Naast de vaste onderwerpen op de agenda zijn een paar punten uit de laatste ALV besproken en is er een wijziging in de functies van de bestuursleden. Vanuit de ALV In de laatste ALV zijn een aantal acties voor het bestuur besproken. Allereerst […]

Notulen bestuursvergadering online

Op de ledensite onder ‘documenten’ staan inmiddels de notulen van de meest recente bestuursvergadering gepubliceerd. Je kunt ze hier ook direct downloaden. In de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling zijn de taken verdeeld, zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast hebben we zoals altijd de lopende zaken en komende activiteiten besproken. We hebben besloten de […]

Notulen bestuursvergadering 19 januari

Afgelopen 19 januari heeft het bestuur haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad! Bij de volgende bestuursvergadering zullen Vita en Ben geen bestuurslid meer zijn en hopen we met twee nieuwe bestuursleden om de tafel te zitten! Uiteraard zullen Vita en Ben hun taken zorgvuldig overdragen. Tijdens de vergadering is onder meer gesproken over […]

Notulen bestuursvergadering 12 juli

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we weer veel besproken. We hebben gesproken over de laatste activiteiten (met hoogtepuntjes en dieptepuntjes), de plannen voor o.a. Bussum Cultureel en voor ons jubileumjaar 2019 besproken en elkaar op de hoogte gebracht over ontwikkelingen binnen de commissies. Een paar highlights: Ben gaat ervoor zorgen dat er een privacybeleid komt […]

Notulen bestuursvergadering en ALV online

Er is weer aardig wat genotuleerd de afgelopen tijd. Op de ledensite staan nu onder ‘documenten’ de concept-notulen van de ALV van 22 februari 2018. Ook zijn de notulen van de laatste bestuursvergadering gepubliceerd, de eerste keer in nieuwe samenstelling sinds de toetreding van Thomas tot het bestuur. Highlights: Verdeling bestuursfuncties en commissies: Vita wordt […]

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 22 februai 2018

Beste leden, Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 die plaatsvindt op donderdag 22 februari a.s. om 20:00 uur in het clubgebouw. Bijgevoegd vinden jullie de agenda en de stukken die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Deze stukken zijn ook via de ledensite te downloaden. In het eerste deel van […]

Nieuwe notulen bestuursvergadering

Het bestuur heeft haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad. Met de ALV voor de deur heeft het bestuur voornamelijk de discussiepunten besproken en de stukken vastgesteld. Ook is het jaarverslag afgerond. De actielijst is besproken en bijgewerkt en er is gesproken over het clubgebouw en wat we daaraan willen doen (binnen en buitenzijde). […]