Bestuursfuncties verdeeld

Tijdens de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling op 12 maart j.l. heeft het nieuwe bestuur de functies en taken verdeeld. Daarnaast is het nieuwe rooster van aftreden vastgesteld. Barry Voorzitter en hoofd P&O Aftredend in 2022 Jacqueline Secretaris en hoofd S&O (treedt toe tot de commissie) Aftredend in 2022 Debby Penningmeester en hoofd AC [...]

Bestuursvergadering

In deze bestuursvergadering evalueren we afgelopen activiteiten en kijken we naar wat er komen gaat. Ook is er als altijd een update vanuit de commissies. Verder zullen we ons voorbereiden op de ALV en alle stukken bespreken en vaststellen. Heb jij nog input voor de vergadering, zaken die op de agenda moeten? Laat het ons […]

Notulen bestuursvergadering online

Het bestuur is weer bij elkaar geweest en heeft weer veel onderwerpen besproken! Naast de vaste onderwerpen op de agenda zijn een paar punten uit de laatste ALV besproken en is er een wijziging in de functies van de bestuursleden. Vanuit de ALV In de laatste ALV zijn een aantal acties voor het bestuur besproken. Allereerst […]

Notulen bestuursvergadering online

Op de ledensite onder ‘documenten’ staan inmiddels de notulen van de meest recente bestuursvergadering gepubliceerd. Je kunt ze hier ook direct downloaden. In de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling zijn de taken verdeeld, zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast hebben we zoals altijd de lopende zaken en komende activiteiten besproken. We hebben besloten de […]

Notulen bestuursvergadering 12 juli

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we weer veel besproken. We hebben gesproken over de laatste activiteiten (met hoogtepuntjes en dieptepuntjes), de plannen voor o.a. Bussum Cultureel en voor ons jubileumjaar 2019 besproken en elkaar op de hoogte gebracht over ontwikkelingen binnen de commissies. Een paar highlights: Ben gaat ervoor zorgen dat er een privacybeleid komt […]

Nieuwe notulen bestuursvergadering

Het bestuur heeft haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad. Met de ALV voor de deur heeft het bestuur voornamelijk de discussiepunten besproken en de stukken vastgesteld. Ook is het jaarverslag afgerond. De actielijst is besproken en bijgewerkt en er is gesproken over het clubgebouw en wat we daaraan willen doen (binnen en buitenzijde). […]

Notulen bestuursvergadering September

De notulen van de bestuursvergadering van afgelopen september staan online, op de leden site onder ‘leden – documenten – notulen bestuursvergadering’. Het bestuur heeft onder meer gesproken over lopende zaken en komende activiteiten, maar ook over plannen voor het clubgebouw en voor onze activiteiten in 2018 en de eerste aanzet gemaakt met de voorbereidingen van […]

Nieuwe notulen bestuursvergadering 20 juli

Op donderdag 20 juli heeft het bestuur weer vergaderd. Er is onder meer gesproken over de eenakters en de afsluiting van de iktoon-maand waaraan wij hebben deelgenomen. Ook is de situatie op de Huizerweg besproken, naar aanleiding van een gesprek met de nieuwe buren, die toch graag wat dingen veranderd zouden zien dat voor ons […]