Nieuwe notulen bestuursvergadering 20 juli

Op donderdag 20 juli heeft het bestuur weer vergaderd. Er is onder meer gesproken over de eenakters en de afsluiting van de iktoon-maand waaraan wij hebben deelgenomen. Ook is de situatie op de Huizerweg besproken, naar aanleiding van een gesprek met de nieuwe buren, die toch graag wat dingen veranderd zouden zien dat voor ons gevolgen kan hebben, maar ook met betrekking tot het parkeren in de omgeving en mogelijkheden voor opslagruimte. Verder is het onderhoud en schoonmaak van het clubgebouw aan bod geweest en is de stand van zaken rondom komende activiteiten besproken. De volledige notulen vind je op de ledensite onder ‘documenten‘.