Bestuur

Hoe zit de vereniging in elkaar?
Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met alle algemene zaken, voorbereiding en planning van komende activiteiten en het beleid van de vereniging. De uitvoering van vrijwel alle activiteiten ligt bij de leden. Sommige leden hebben één of meer vaste taken op zich genomen, sommige taken worden per productie of activiteit verdeeld. Zo draagt iedereen een steentje bij en doet dat waar hij of zij de vereniging het beste mee kan helpen.

Het bestuur

Sidney Durlacher
Voorzitter
(bestuurslid sinds 2021)

Anne-Claire al Awqati
Secretaris
(bestuurslid sinds 2021)

Ben van Leeuwe
Penningmeester
(bestuurslid sinds 2021)

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zoals opgenomen in de verenigingsstatuten onder Artikel 4 lid 5. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die door hen in uitoefening van hun functie zijn gemaakt.

Veel van de uitvoerende taken worden door leden zelf gedaan. Zo zijn er vaste leden die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de schoonmaak of het onderhoud van het clubgebouw, het verzorgen en bezetten van de bar bij repetities of voorstellingen in het SchakelTheater, het lezen en beoordelen van stukken om op te nemen in onze programmering of het bijhouden van de website en social media en de promotie van de vereniging en haar activiteiten. Doordat iedereen een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt voor datgene waar hij of zij goed in is of wat hij of zij leuk vindt, verdelen we de lasten en delen we de lusten!

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (meestal in februari) worden bestuursleden gekozen door de leden. Dit is ook vaak een moment dat er wisselingen in de vaste taakverdeling plaatsvinden, maar dat mag door het jaar heen ook op elk moment. We waarderen het als leden buiten het ‘gewone’ toneelspelen zich ook nog op een andere manier inzetten. Zo verdelen we de lusten en de lasten onder alle leden!