Vereniging

De vereniging is officieel opgericht op 13 juni 1934 en kreeg in eerste instantie de naam “Het Schouwspel” met als ondertitel “Toneelgezelschap van R.K. Dames en Heeren”, welke nadien is gewijzigd in een algemene toneelvereniging onder de huidige naam “De Schakel”.

Het is een echte amateurvereniging met ongeveer 30 leden. De spelers zijn pure hobbyisten die in hun vrije tijd in de huid van een ander kruipen. Een of twee keer per week repeteren zij om uiteindelijk in theater Spant! of het eigen SchakelTheater op de planken te staan met eigen productie of elders bij deelname aan activiteiten of festivals, en de bezoekers te laten genieten van hun hobby en spel.

De Schakel organiseert jaarlijks minimaal één avondvullende voorstelling. Dit kan afwisselend een klucht, blijspel, drama, komische thriller of ander toneelstuk zijn. Daarnaast nemen de spelers ook deel aan o.a. eenakterfestivals en straattheater. We bepalen samen wat we spelen en waar en wanneer we onze voorstellingen spelen. We doen wat haalbaar is en passen ons daarbij aan op de wensen en mogelijkheden van leden en op de situatie van dat moment, hier zijn we flexibel in.

Bij De Schakel kan iedereen die dat leuk vindt zich bezighouden met en actief bekwamen en ontwikkelen in het beoefenen van amateurtoneel middels zo breed mogelijke voorstellingen, workshops en toneelgerelateerde activiteiten.

Onze doelstelling

Iedereen die zich op welke manier dan ook met toneel wil bezighouden kan hiervoor bij De Schakel terecht, ongeacht kwaliteit, ervaring of niveau. De vereniging biedt de leden de ruimte en gelegenheid zich te ontwikkelen en doet dit door diverse workshops aan te bieden, met verschillende regisseurs te werken en de diversiteit in te spelen stukken en genres zo breed mogelijk te houden. Dit heeft een positief effect op brede ontwikkeling van de vereniging en haar leden, maar ook op de ontwikkeling van specialisten achter de schermen, met name voor regie, productie en techniek, evenals binnen de diverse uitvoeringscommissies.

Binnen de vereniging streven we een goede onderlinge sfeer na, waarin open met elkaar gecommuniceerd wordt en waarbinnen leden hun verantwoordelijkheden nemen voor het algemeen belang en hierop kunnen worden aangesproken. Dit straalt af naar buiten toe, met name bij onze voorstellingen. Wij hebben het steeds uitbreiden en verbeteren van het contact met een vaste groep bezoekers ook hoog in het vaandel staan.

 

Actueel beleidsplan

Het meerjarenbeleid van de vereniging is in 2016 vastgesteld en richt zich volledig op het realiseren van bovenstaande doelstellingen, die feitelijk ook de beleidsrichting vormen.

Een speerpunt hierbij is het werven van leden en een vaste achterban en het realiseren van een ‘community’-gevoel bij de achterban, waarbij de constructieve feedback meegenomen wordt in het beleid en bij onze activiteiten.

We zien de diversiteit aan stukken en genres die wij bieden als een groot goed, zowel in het aanbod aan ons publiek als in de brede ontwikkeling van onze leden. We zullen deze zoveel mogelijk blijven bewaken, uitdagingen aangaan en experimenteren met mogelijkheden zolang de omstandigheden hiervoor ruimte bieden, met het bedienen van de interne zowel als externe doelgroep in het achterhoofd.

De meeste van onze activiteiten worden georganiseerd en gerealiseerd in of vanuit ons eigen clubgebouw in Bussum. Het beleid is erop gericht om deze inmiddels historische thuisbasis te behouden en de exploitatie hiervan goed te benutten. We blijven waar nodig investeren in onderhoud en renovatie ten behoeve van facilitering en uitvoering van onze activiteiten en gebruik door derden, met name voor lokaal maatschappelijk doeleinden.