Notulen bestuursvergadering September

De notulen van de bestuursvergadering van afgelopen september staan online, op de leden site onder ‘leden – documenten – notulen bestuursvergadering’. Het bestuur heeft onder meer gesproken over lopende zaken en komende activiteiten, maar ook over plannen voor het clubgebouw en voor onze activiteiten in 2018 en de eerste aanzet gemaakt met de voorbereidingen van de ALV in februari 2018. Er zijn leuke ideeën, waarvan we aan het onderzoeken zijn hoe haalbaar het is deze uit te voeren. We denken ook aan deelname aan Gluren bij de Buren in maart 2018 en hebben het idee voor het zondagmiddag theatercafé besproken.

Wil je meer weten? lees de notulen, of vraag één van de bestuursleden om meer informatie.

De volgende vergadering is op 16 november a.s.. Als jij punten wilt aandragen waarvan je vindt dat die in het bestuur besproken moeten worden, spreek dan één van de bestuursleden aan of mail naar bestuur@toneeldeschakel.nl.

Geef een reactie