Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 22 februai 2018

Beste leden, Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 die plaatsvindt op donderdag 22 februari a.s. om 20:00 uur in het clubgebouw. Bijgevoegd vinden jullie de agenda en de stukken die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Deze stukken zijn ook via de ledensite te downloaden. In het eerste deel van […]

Notulen bestuursvergadering September

De notulen van de bestuursvergadering van afgelopen september staan online, op de leden site onder ‘leden – documenten – notulen bestuursvergadering’. Het bestuur heeft onder meer gesproken over lopende zaken en komende activiteiten, maar ook over plannen voor het clubgebouw en voor onze activiteiten in 2018 en de eerste aanzet gemaakt met de voorbereidingen van […]