Notulen bestuursvergadering online

Op de ledensite onder ‘documenten’ staan inmiddels de notulen van de meest recente bestuursvergadering gepubliceerd. Je kunt ze hier ook direct downloaden.

In de eerste bestuursvergadering in nieuwe samenstelling zijn de taken verdeeld, zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast hebben we zoals altijd de lopende zaken en komende activiteiten besproken.

We hebben besloten de ‘verplichte’ workshop Grotesk Spelen op 16 juni uit het productiebudget te betalen en aan leden gratis aan te bieden. Zo blijft er budget voor een facultatieve workshop techniek, later dit jaar.

Verder zijn er geen bijzondere of nieuwe dingen aan de orde gekomen. Mocht je toch ergens vragen over hebben, laat het dan weten aan één van de bestuursleden. En wil je iets op de agenda zetten of met het bestuur bespreken? Ook dat horen we graag van je!

Geef een reactie