Bestuursfuncties verdeeld

Tijdens de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling op 12 maart j.l. heeft het nieuwe bestuur de functies en taken verdeeld. Daarnaast is het nieuwe rooster van aftreden vastgesteld.

Barry Voorzitter en hoofd P&O Aftredend in 2022
Jacqueline Secretaris en hoofd S&O (treedt toe tot de commissie) Aftredend in 2022
Debby Penningmeester en hoofd AC Aftredend in 2023
Laura Algemeen bestuurslid en hoofd PR Aftredend in 2023
Mirjam Algemeen bestuurslid Aftredend in 2021

Binnenkort verschijnen de eerste notulen en meer informatie vanuit het bestuur en vindt de overdracht plaats. We wensen de nieuwe bestuursleden heel veel succes en wijsheid toe!

Geef een reactie