Bestuursfuncties verdeeld

Tijdens de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling op 12 maart j.l. heeft het nieuwe bestuur de functies en taken verdeeld. Daarnaast is het nieuwe rooster van aftreden vastgesteld. Barry Voorzitter en hoofd P&O Aftredend in 2022 Jacqueline Secretaris en hoofd S&O (treedt toe tot de commissie) Aftredend in 2022 Debby Penningmeester en hoofd AC [...]

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Het zal je niet ontgaan zijn: we zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Eentje op korte termijn (bij de komende Algemene Leden Vergadering in februari), maar wellicht ook volgend jaar en zeker in 2020. Bij de komende vergadering is Anne-Claire aftredend en zij stelt zich niet herkiesbaar. Daarmee ontstaat dus een vacature. Sidney heeft bij zijn […]