Notulen bestuursvergadering online

Het bestuur is weer bij elkaar geweest en heeft weer veel onderwerpen besproken! Naast de vaste onderwerpen op de agenda zijn een paar punten uit de laatste ALV besproken en is er een wijziging in de functies van de bestuursleden.

Vanuit de ALV
In de laatste ALV zijn een aantal acties voor het bestuur besproken. Allereerst de opruimdag, waarvan we er eentje hebben gehad en deze zomer nog een tweede zullen inplannen.
Er is ook besproken om de WOZ-waarde van het clubgebouw te laten herzien omdat dit mogelijk gevolgen heeft voor de financiën en daarmee ook voor de subsidie-aanvraag. Navraag heeft ons geleerd dat de waarde al zo laag is, dat een herijking weinig effect zou hebben en bovendien geen enkel effect heeft voor de subsidie. Het levert niets op, dus het bestuur heeft besloten geen herwaardering te laten doen.
Verder kwam de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan de orde. Hier hebben we ook wat onderzoek naar gedaan en het lijkt er vooralsnog op dat dit voor ons geen zin heeft. De dekking betreft over het algemeen alleen maar zulke uitzonderlijke gevallen, dat het nauwelijks denkbaar is dat dit bij ons zal voorkomen. Er gaan bij ons niet zulke grote bedragen om dat er grof mee gefraudeerd kan worden of dusdanig onverwantwoord mee kan worden omgegaan dat bestuursleden in de problemen kunnen komen. We verwachten nog wat aanvullende informatie om dan echt het besluit te kunnen nemen, dus wordt nog vervolgd.

Functies bestuursleden
Karina heeft aangegeven dat ze de functie van secretaris niet naar behoren kan vervullen, nu ze beter is geïnformeerd over wat dit inhoudt. Geen van de andere bestuursleden heeft de ambitie secretaris te worden. Bij de Kamer van Koophandel moet een functionaris worden ingeschreven met deze titel, dus hiervoor wordt Thomas opgegeven, die dus officieel secretaris zal zijn. In de praktijk zal Sidney de meeste taken (blijven) uitvoeren. Het betreft dan de correspondentie (mailbox) en opstellen van bestuursstukken voor vergaderingen. Gelukkig is Vita bereid om de verjaardagskaarten voorlopig nog te maken, ook niet geheel onbelangrijk!

Meer besproken
Natuurlijk is er nog meer besproken. Benieuwd naar alle informatie en waar het bestuur zoal mee bezig is? Check dan de notulen op de ledensite. De gehele notulen kun je lezen via onderstaande link:

notulen-bestuursvergadering-15-07-2019-DEF.pdf

Het bestuur komt elke twee maanden bij elkaar. Heb jij onderwerpen die je onder de aandacht wil brengen? Spreek één van de bestuursleden aan of mail naar bestuur@toneeldeschakel.nl, dan zetten we het op onze agenda! De volgende vergadering is eind september.

Geef een reactie