Nieuwe notulen bestuursvergadering

Het bestuur heeft haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad. Met de ALV voor de deur heeft het bestuur voornamelijk de discussiepunten besproken en de stukken vastgesteld. Ook is het jaarverslag afgerond. De actielijst is besproken en bijgewerkt en er is gesproken over het clubgebouw en wat we daaraan willen doen (binnen en buitenzijde). Meer hierover in de notulen en bij de ALV. De volledige notulen vind je onder documenten – notulen bestuursvergadering.

Geef een reactie