Notulen bestuursvergadering en ALV online

Er is weer aardig wat genotuleerd de afgelopen tijd. Op de ledensite staan nu onder ‘documenten’ de concept-notulen van de ALV van 22 februari 2018. Ook zijn de notulen van de laatste bestuursvergadering gepubliceerd, de eerste keer in nieuwe samenstelling sinds de toetreding van Thomas tot het bestuur. Highlights: Verdeling bestuursfuncties en commissies: Vita wordt […]

Nieuwe notulen bestuursvergadering

Het bestuur heeft haar laatste vergadering in de huidige samenstelling gehad. Met de ALV voor de deur heeft het bestuur voornamelijk de discussiepunten besproken en de stukken vastgesteld. Ook is het jaarverslag afgerond. De actielijst is besproken en bijgewerkt en er is gesproken over het clubgebouw en wat we daaraan willen doen (binnen en buitenzijde). […]