Privacy bij De Schakel goed geregeld

Bijna een jaar geleden werd de wetgeving rond privacy enorm aangescherpt. We hebben als De Schakel nu ook een privacyreglement. Een kopie hiervan wordt op het prikbord gehangen ter inzage. Hier staat precies in beschreven welke gegevens we van wie bewaren en welk doel dat dient, maar vooral hoe we daarmee omgaan wat betreft bescherming […]

Notulen bestuursvergadering 12 juli

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we weer veel besproken. We hebben gesproken over de laatste activiteiten (met hoogtepuntjes en dieptepuntjes), de plannen voor o.a. Bussum Cultureel en voor ons jubileumjaar 2019 besproken en elkaar op de hoogte gebracht over ontwikkelingen binnen de commissies. Een paar highlights: Ben gaat ervoor zorgen dat er een privacybeleid komt […]