Privacy bij De Schakel goed geregeld

Bijna een jaar geleden werd de wetgeving rond privacy enorm aangescherpt. We hebben als De Schakel nu ook een privacyreglement. Een kopie hiervan wordt op het prikbord gehangen ter inzage. Hier staat precies in beschreven welke gegevens we van wie bewaren en welk doel dat dient, maar vooral hoe we daarmee omgaan wat betreft bescherming […]