Hoe erg is het met de leegloop gesteld?

Het klonk heftig, de hele rits opzeggingen die werden medegedeeld bij de nabespreking van Snorro. Wie zijn of gaan er nu allemaal weg, en hoeveel leden blijven er dan nog over? Arie heeft aangekondigd een time-out te nemen om een burn-out te voorkomen. Dit heeft niet zo zeer met toneel te maken als wel met […]

Nieuw bestuur heeft taken verdeeld

Het bestuur in nieuwe samenstelling heeft de eerste vergadering achter de rug! Belangrijk agendapunt was de verdeling van functies en commissies. We hebben een mooie verdeling kunnen maken. Binnenkort zal er overdracht plaatsvinden van secretaris, penningmeester en enige info over de verschillende commissies. De verdeling is als volgt: Sidney: Voorzitter, hoofd PR (aftredend 2020) Karina: […]

Privacy bij De Schakel goed geregeld

Bijna een jaar geleden werd de wetgeving rond privacy enorm aangescherpt. We hebben als De Schakel nu ook een privacyreglement. Een kopie hiervan wordt op het prikbord gehangen ter inzage. Hier staat precies in beschreven welke gegevens we van wie bewaren en welk doel dat dient, maar vooral hoe we daarmee omgaan wat betreft bescherming […]

Thomas pakt project ‘draaiboeken’ op

In de eerste bestuursvergadering met Thomas als bestuurslid zijn er wat taken opnieuw verdeeld. Het updaten van de draaiboeken voor onze activiteiten is iets wat al langer op de actielijst stond. Thomas gaat dat project nu oppakken. Hij zal kijken wat er van de huidige draaiboeken nog actueel is en bij de commissies nieuwe informatie […]

Schakelaars: Thomas van der Linde

Hierbij stellen we graag een vrij nieuwe Schakelaar en kersvers bestuurslid voor: Dit is Thomas, 26 jaar oud. Thomas woont sinds december 2016 in Hilversum. In het dagelijks leven werkt hij op de afdeling contractmanagement en inkoop van een woningbelegger. Thomas houdt zich voornamelijk bezig met het onderhouden en bewaken van bestaande contracten van leveranciers […]

Bestuurswisselingen: afscheid en welkom

Op 22 februari j.l. heeft De Schakel tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering Thomas van der Linde benoemd tot bestuurslid. Hij neemt de plaats in van Anne-Claire Al Awqati – Van Menk, die zich na twee termijnen in het bestuur te hebben gezeten niet herkiesbaar heeft gesteld. Anne-Claire was bijna 6 jaar lang secretaris van […]

Welkom Thomas van der Linde

Je zou bijna denken dat er wat in de lucht zit… bij de repetitie van afgelopen donderdag heeft een nieuw lid zich gemeld. Thomas van der Linde, een collega van Sidney, kwam een paar weken geleden mee om eens te kijken (en meedoen) en kon gisteravond ook weer aanwezig zijn. Hij heeft zich na de repetitie/workshop […]