Privacy bij De Schakel goed geregeld

Bijna een jaar geleden werd de wetgeving rond privacy enorm aangescherpt. We hebben als De Schakel nu ook een privacyreglement. Een kopie hiervan wordt op het prikbord gehangen ter inzage. Hier staat precies in beschreven welke gegevens we van wie bewaren en welk doel dat dient, maar vooral hoe we daarmee omgaan wat betreft bescherming van die gegevens. Thomas is vanuit het bestuur benoemd als privacy-functionaris. Hij zal naleving van het reglement in de gaten houden en is aanspreekpunt hiervoor. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je dus bij hem terecht!

Bekijk het Privacybeleid De Schakel

Geef een reactie