Hoe erg is het met de leegloop gesteld?

Het klonk heftig, de hele rits opzeggingen die werden medegedeeld bij de nabespreking van Snorro. Wie zijn of gaan er nu allemaal weg, en hoeveel leden blijven er dan nog over?

Arie heeft aangekondigd een time-out te nemen om een burn-out te voorkomen. Dit heeft niet zo zeer met toneel te maken als wel met hemzelf, zoals hij heeft toegelicht. Hoe lang het duurt, weten we nog niet, maar hij heeft expliciet benoemd dat hij van plan is wel weer terug te komen.

Lilian en Marina  hebben hun lidmaatschap opgezegd per januari, omdat ze beiden aangaven dat alles wat erbij komt kijken op dit moment niet met hun werk en privéleven te combineren is. Dit geldt ook voor Hetty en Thomas, die beiden aanblijven tot de ALV. Hetty zou al aftreden bij de ALV, maar met het vertrek van Thomas komt er dus een extra vacature voor het bestuur. In totaal hebben we daarmee 4 vacatures te vervullen (vervanging van Karina, vervanging van Thomas, aftreden Hetty en aftreden Sidney).

We hopen dit jaar ook nog op wat nieuwe leden, bijvoorbeeld deelnemers aan de kennismakingsworkshop afgelopen jaar (die aangaven toen nog niet te kunnen wegens andere verplichtingen, maar mogelijk in 2020 toch te komen) en figuranten bij Snorro (Tim, Karianne).

We zijn nu met 21 leden in totaal, dus per 1 maart met 19 leden (los van eventuele nieuwe aanmeldingen). Hieronder vallen ook leden die niet of minder actief zijn. Dit komt er in de praktijk op neer dat we het met zo’n 14 mensen moeten doen. We moeten dus bij alles wat er gaat komen kritisch kijken naar de haalbaarheid maar hebben er alle vertrouwen in dat we met de mensen die er nog zijn ook een boel voor elkaar kunnen krijgen! En dat op termijn het ledental ook wel weer aantrekt natuurlijk, mede door een aantal wervingsacties die gepland zijn! Gelukkig zijn de activiteiten dit jaar vrij overzichtelijk en niet groots qua aanpak, dus dat moet wel lukken.

Geef een reactie