Nieuw bestuur heeft taken verdeeld

Het bestuur in nieuwe samenstelling heeft de eerste vergadering achter de rug! Belangrijk agendapunt was de verdeling van functies en commissies. We hebben een mooie verdeling kunnen maken. Binnenkort zal er overdracht plaatsvinden van secretaris, penningmeester en enige info over de verschillende commissies. De verdeling is als volgt:

Sidney: Voorzitter, hoofd PR (aftredend 2020)
Karina: Secretaris, hoofd S&O (aftredend 2022)
Barry: Penningmeester, hoofd P&O (aftredend 2022)
Thomas: Algemeen bestuurslid, hoofd AC (aftredend 2021)
Hetty: Algemeen bestuurslid (aftredend 2020)

De nieuwe bestuurssamenstelling zal op korte termijn ook bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven en op de website worden gepubliceerd. Overigens zal in de praktijk Barry ondersteuning krijgen van Thomas, zij zullen het werk enigszins verdelen.

We hebben alle vertrouwen erin dat wij in deze samenstelling een goed bestuur met een goede taakverdeling hebben. De meeste commissiehoofden zitten al langer in de betreffende commissie, dus die nemen al wat kennis mee. Ook de overdracht van bestuursfuncties zal niet heel spannend zijn. De bestuursleden zullen elkaar helpen en ondersteunen waar nodig, om als één bestuur goed te kunnen functioneren. We hebben een goede verdeling in man/vrouw, in leeftijden én in historie: veel historische kennis in combinatie met ‘blanco erin’ en een frisse blik.

Uiteraard is er nog meer besproken. Hierover zullen we binnenkort verder informeren via de notulen en eventuele aanvullende berichtgeving in de nieuwsbrief.

Geef een reactie