Notulen bestuursvergadering

Op de ledensite staan de notulen van de officiële bestuursvergadering van 20 april j.l. Het bestuur heeft de afgelopen tijd vanwege de crisis veel tussentijds overleg met elkaar waarover apart bericht zal worden als hier aanleiding toe is. Benieuwd wat besproken is? Check de notulen op de ledensite (onder leden – documenten) of download ze hier!

Geef een reactie