Notulen bestuursvergadering en ALV online

Er is weer aardig wat genotuleerd de afgelopen tijd. Op de ledensite staan nu onder ‘documenten’ de concept-notulen van de ALV van 22 februari 2018. Ook zijn de notulen van de laatste bestuursvergadering gepubliceerd, de eerste keer in nieuwe samenstelling sinds de toetreding van Thomas tot het bestuur. Highlights:

  • Verdeling bestuursfuncties en commissies: Vita wordt secretaris en hoofd S&O, Thomas wordt hoofd Activiteitencommissie, Sidney neemt tijdelijk P&O over van Ben. Verder geen wijzigingen
  • Thomas gaat project ‘draaiboeken’ op zich nemen en nieuw leven inblazen
  • Evaluatie van Gluren bij de Buren
  • Komende activiteiten: Kindervoorstelling en SchakelTheaterCafé (en een kleine vooruitblik op het najaarsstuk)
  • Van ‘beschikbaarheid doorgeven’ naar ‘doorgeven als je niet beschikbaar bent’ bij activiteiten
  • Acties naar aanleiding van ALV in actielijst overgenomen

Geef een reactie