Tijdelijke overname Productie & Onderhoud voor update clubgebouw

De update van het SchakelTheater zal een flink project worden waar aardig wat tijd in gaat zitten. Op dit moment is Ben (hoofd van de commissie) door andere verplichtingen niet in de gelegenheid dit de nodige aandacht te geven. Daarom is besloten dat Sidney tijdelijk de commissie zal leiden voor de duur van dit project, mogelijk met uitloop naar de najaarsproductie.

Zoals bij de ALV is gemeld, zal de commissie de wensen inventariseren en bij diverse partijen offertes opvragen voor uitvoering van de werkzaamheden. Doel is om beter gebruik te kunnen maken van de ruimte in het clubgebouw en om te zorgen dat de faciliteiten up-to-date zijn, zodat het gebouw nog beter gebruikt kan worden voor eigen producties en mogelijk ook voor verhuur. Focuspunten zijn, naast de algehele uitstraling en sfeer:

  • Opslagruimte en entree aanpakken
  • Electra herzien (meer capaciteit)
  • Licht- en geluidstechniek updaten

De komende tijd wordt dus geïnventariseerd. Als er concrete plannen zijn dan worden deze uiteraard met de leden gedeeld om naar jullie mening te vragen. Als je ondertussen nog input of ideeën hebt, geef het dan aan bij de commissieleden.

Geef een reactie