Notulen ALV 2020 en bijgestelde begrotingen

De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2020 staan nu op de ledensite. Hier zijn ook de bijgestelde begroting 2020 en vastgestelde begroting 2021 te downloaden.

De ALV ging met name over de financiële positie van de vereniging en manieren om hier iets aan te veranderen en weer ‘gezond’ te worden. Ook is er uitgebreid gesproken over de manier van informatieverstrekking binnen de vereniging. Er zijn 4 nieuwe bestuursleden benoemd en er hebben diverse wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van de commissies.

Hoe reëel de begrotingen nog zijn, daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. Vanwege de corona-crisis hebben we inmiddels onze activiteiten moeten opschorten en dit zal zeker consequenties hebben voor de financiën. Uiteraard houdt het bestuur de situatie goed in de gaten.

Je kunt de notulen bekijken via Documenten – Notulen ALV 2020 of ze hieronder downloaden:

Geef een reactie