Denk mee over nieuwe initiatieven voor De Schakel

Zoals jullie waarschijnlijk wel gehoord hebben tijdens de laatste persconferentie van Mark Rutte zijn alle vergunningsplichtige evenementen afgelast tot en met 1 september 2020 en hebben we voorlopig nog wel te maken met de ‘anderhalvemetermaatschappij’. Ondanks dat onze evenementen niet vergunningsplichtig zijn, wordt de kans dat we dit jaar nog voorstellingen kunnen spelen steeds kleiner. We moeten vooral kijken hoe we iedereen bij de club betrokken houden (zowel leden als onze doelgroep), maar ook hoe we de club financieel gezond kunnen houden nu we geen inkomsten uit de bar en uit voorstellingen hebben. De leden wordt gevraagd om, vanuit hun expertise binnen de commissies, mee te denken over mogelijkheden.

In het bestuur zijn al verschillende ideeën geopperd. Deze worden binnenkort ook met de verantwoordelijke commissies besproken. Leden worden via hun commissievoorzitter hierover verder geïnformeerd en gevraagd om mee te denken over mogelijkheden.

In ieder geval is de ‘Vrienden van De Schakel’ verzocht om, als ze dat nog niet hadden gedaan, alsnog hun bijdrage van dit jaar over te maken. Verder zullen we alle vrienden benaderen met de vraag of ze een eenmalige extra donatie willen doen met een zgn. ‘uitgestelde beloning’. Denk aan extra vrijkaarten voor voorstellingen of iets dergelijks.

We moeten ook de cursussen heroverwegen. Een aantal cursussen kan sowieso niet doorgaan als we niet bij elkaar kunnen zijn en de nodige afstand moeten bewaren. Voor andere cursussen is het misschien wel mogelijk om deze online (via video conference) te doen. Hier wordt ook over nagedacht en gekeken naar mogelijke alternatieven.

Bij S&O wordt de vraag neergelegd om te kijken of er monologen geselecteerd kunnen worden die we zouden kunnen spelen. Een ander idee is om deze zelf te schrijven (deze cursus stond al gepland o.l.v. Wilco en zou wellicht online kunnen). Deze zouden we kunnen repeteren middels ‘regie op afstand’ en vanaf locatie kunnen filmen en publiceren, of kunnen live-streamen. Zo kunnen we binnen de regels toch repeteren, spelen en publiek bereiken.

De P&O-commissie gaat zich ondertussen bezighouden met een verbouwing van het clubgebouw, zodat als we weer bij elkaar mogen komen we dat kunnen doen in een nieuw en verbeterd clubgebouw. De commissie kijkt wat er kan tegen zo laag mogelijke kosten en wat we zelf kunnen doen met maximaal 3 mensen tegelijk en met inachtneming van de regels.

Het bestuur is inmiddels ook in gesprek met de gemeente Gooise Meren om te kijken of de gemeentelijke belastingen kunnen worden kwijtgescholden of dat we hier een tegemoetkoming voor kunnen krijgen. We gaan ook nog spreken over de subsidie, in de hoop dat deze toch herzien en liefst opgehoogd kan worden, gezien de omstandigheden. We zijn ook aan het informeren naar subsidies voor verduurzaming van het clubgebouw voor beter comfort en lagere (energie)lasten. Er wordt nog gekeken naar welke andere subsidie-aanvragen we kunnen doen voor diverse projecten.

Kortom: er zijn al veel dingen gaande en we hopen op nog meer goede ideeën. Het bestuur is veelvuldig aan het vergaderen en heeft vrijwel dagelijks contact over eventuele oplossingen. Het is voor dit nieuwe bestuur wel een hele moeilijke tijd en het bestuur kan de hulp van alle leden heel goed gebruiken. Dus: heb je plannen of ideeën? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden die bij de desbetreffende commissie horen:

Geef een reactie