Update: onderhoud clubgebouw

Toen het repeteren stil kwam te liggen, heeft de P&O besloten om het clubgebouw aan te pakken. Het licht , vloer en de bar stonden op de planning. Het enige probleem was toch weer het financiële aspect. Toch is er de afgelopen weken een boel gebeurd, en gebeurt er de komende weken nog meer!

The American Schakel Party

Op 27 juni staat het ledenfeest op het programma, vanwege de huidige financiële situatie wordt het, zoals op de ALV geopperd werd, een American Party. Het ledenfeest wordt gevierd in het clubgebouw. Doordat iedereen zelf wat meeneemt, lukt het de kosten te verdelen en kunnen we er toch een gezellige dag van gaan maken.

Denk mee over nieuwe initiatieven voor De Schakel

Ondanks dat onze evenementen niet vergunningsplichtig zijn, wordt de kans dat we dit jaar nog voorstellingen kunnen spelen steeds kleiner. We moeten vooral kijken hoe we iedereen bij de club betrokken houden (zowel leden als onze doelgroep), maar ook hoe we de club financieel gezond kunnen houden nu we geen inkomsten uit de bar en uit voorstellingen hebben. De leden wordt gevraagd om, vanuit hun expertise binnen de commissies, mee te denken over mogelijkheden.