Denk mee over nieuwe initiatieven voor De Schakel

Ondanks dat onze evenementen niet vergunningsplichtig zijn, wordt de kans dat we dit jaar nog voorstellingen kunnen spelen steeds kleiner. We moeten vooral kijken hoe we iedereen bij de club betrokken houden (zowel leden als onze doelgroep), maar ook hoe we de club financieel gezond kunnen houden nu we geen inkomsten uit de bar en uit voorstellingen hebben. De leden wordt gevraagd om, vanuit hun expertise binnen de commissies, mee te denken over mogelijkheden.