De ALV van de unanieme besluiten

De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 2017 gaat de boeken in als die met de meeste unaniem genomen besluiten. Er waren maar liefst 10 stemmingen over voorstellen die na "instemmend gemompel" unaniem werden aangenomen. Onder meer de discussiepunten die door het bestuur waren voorgelegd, leidden tot goede input voor het bestuur en tot het maken [...]