Notulen bestuursvergadering

Afgelopen dinsdag 14 maart is er weer een bestuursvergadering geweest. Hierin zijn weer de afgelopen en komende activiteiten besproken en acties uitgezet naar aanleiding van de ALV van februari.

De nieuwe statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website gepubliceerd, waardoor we nu de ANBI-aanvraag kunnen doen. Hopelijk krijgen we deze toegekend en zijn giften van anderen aan de vereniging voor de belasting aftrekbaar, waardoor het interessant kan zijn om ons een gift te doen.

Binnenkort komt er ook meer informatie over de regie-workshop vanuit S&O en maken we de eerste herindeling van commissies bekend, zodat iedereen hierop kan reageren of aanvullingen op kan doen. daarna worden de commissies vastgesteld. En hou de mail/nieuwsbrief in de gaten voor info over een bijzonder momentje voor Joke om haar te verrassen met haar erelidmaatschap!

De volledige notulen vind je hier:
https://toneeldeschakel.nl/docs/notulen-bestuursvergaderingen/