Nieuwe samenstelling bestuur en commissies

Hoera, we hebben een nieuw bestuurslid! Na haar tweede termijn heeft Anne-Claire zich niet herkiesbaar gesteld. Het leek er even op dat er geen nieuwe kandidaat kwam voor de vacature, maar met instemming van de vergadering heeft Thomas zich alsnog verkiesbaar gesteld en kon in de ALV benoemd worden als bestuurslid. Welkom Thomas, veel plezier en succes!

De wijziging in de bestuurssamenstelling heeft tot herverdeling van de bestuursfuncties geleid, en daarmee ook consequenties voor welk bestuurslid hoofd van welke commissie is. Tijdens de ALV zijn er ook wat mensen van commissie gewisseld of toegetreden tot een extra commissie. Tijd voor een overzichtje!

Bestuur

De bestuursleden hebben de functies en commissies als volgt verdeeld:

Sidney: Voorzitter, hoofd PR (ongewijzigd)
Vita: Secretaris, hoofd S&O (zij treedt toe tot deze commissie)
Ben: Penningmeester, hoofd P&O (ongewijzigd)
Thomas: Algemeen bestuurslid, hoofd Activiteiten (was al lid, nu hoofd)
Hetty: Algemeen bestuurslid, geen commissie (ongewijzigd)

Vita zal voorlopig in de activiteitencommissie blijven om een goede overdracht te kunnen doen en om het aantal commissieleden op peil te houden, maar de leiding komt bij Thomas te liggen.
Anne-Claire blijft voorlopig nog in de S&O, eveneens voor de overdracht aan Vita, die het voortouw zal nemen binnen deze commissie.

Je kunt een mail sturen via het gezamenlijke adres bestuur@toneeldeschakel.nl, dit wordt automatisch naar de individuele bestuursleden doorgestuurd.

Commissies

De commissies hebben vanaf nu dus de volgende samenstellingen:

PR: Sidney (hoofd), Sanne, Lilian, Marco (pr-commissie@toneeldeschakel.nl)
S&O: Vita (hoofd), Anne-Claire, Catherine, Georgina, Lilian, Karina (senocommissie@toneeldeschakel.nl)
P&O: Ben (hoofd), Arie, Barry, Jacqueline, Laura, Georgina (penocommissie@toneeldeschakel.nl)
Activiteiten: Thomas (hoofd), Vita, Laura, Hetty, Mirjam, Barry (activiteitencommissie@toneeldeschakel.nl)

Tot slot hebben we nog onze vertrouwenspersonen: Anne-Claire, Mirjam en Jan, bereikbaar via vertrouwenspersonen@toneeldeschakel.nl.

Hiermee zijn alle commissie mooi gevuld (hoewel PR nog wel wat weinig mensen heeft) en kunnen we de taken rondom onze activiteiten weer mooi onder alle leden verdelen. De wijzigingen zijn allemaal doorgevoerd op de website en in de e-maillijsten. Via deze maillijsten kun je alle commissieleden een bericht sturen, dit wordt dan automatisch naar alle leden doorgestuurd.

Oh ja, mocht je toch nog willen wisselen of je ook bij een andere commissie willen aanmelden, dat kan altijd! Je hoeft niet op de ALV te wachten. Meld het bij het bestuur of bij het hoofd van de commissie, dan word je toegevoegd!

Geef een reactie