Nieuwe samenstelling bestuur en commissies

Hoera, we hebben een nieuw bestuurslid! Na haar tweede termijn heeft Anne-Claire zich niet herkiesbaar gesteld. Het leek er even op dat er geen nieuwe kandidaat kwam voor de vacature, maar met instemming van de vergadering heeft Thomas zich alsnog verkiesbaar gesteld en kon in de ALV benoemd worden als bestuurslid. Welkom Thomas, veel plezier […]