Hoe Zina’s Reis begon

Het idee voor Zina’s Reis werd ruim 11 jaar geleden op papier gezet. In 2010 kwam Zaineb Toama in contact met De Schakel en zijn we een jarenlange, intensieve samenwerking aangegaan, waarvan het prachtige eindresultaat op zaterdag 2 december in de grote zaal van Spant! te zien zal zijn.

“Zina’s Reis” gaat over het bijzondere, aangrijpende en ook hoopvolle verhaal van Zaineb Toama, die in 1997 vanuit Irak naar Nederland vluchtte. Haar verhaal is vertaald naar een theaterstuk en wordt opgevoerd door Toneelvereniging De Schakel, samen met vluchtelingen die nu in Gooise Meren en omgeving wonen. Zina’s reis geeft het publiek inzicht in de vaak zware weg die vluchtelingen af moeten leggen naar het land van bestemming en de integratie in een nieuwe samenleving. Het verhaal is heftig, zoals de meeste verhalen van vluchtelingen, maar heeft ondanks het gevoelige thema een luchtige toon.

Zaineb’s ervaringen zijn door regisseur Monique Bandel, lid van De Schakel, verwerkt tot een theaterstuk met muziek, humor, herkenbare misverstanden en vooroordelen tussen culturen en natuurlijk ook aangrijpende momenten. Schakel-lid en voorzitter Sidney Durlacher componeerde de muziek voor de liedjes in het stuk, die live gespeeld zullen worden door de band Aretey.

Het stuk is tot stand gekomen in samenwerking met TWinburgering, een organisatie die zich inzet voor migranten met een taalachterstand en is mede tot stand gekomen door subsidies en stimuleringsprijzen van onder andere de Rotary Club, Platform Maatschappelijk Ondernemen Gooise Meren en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Van verhaal op één A4-tje tot avondvullend toneelstuk met muziek

Zaineb is in 1997 vanuit Irak naar Nederland gevlucht. Ze woont sinds 1999 in Bussum met haar gezin, is afgestudeerd aan de Hogeschool in Utrecht in de richting Maatschappelijk werk en Dienstverlening en werkt bij Versa Welzijn. Zaineb heeft het verhaal van haar vlucht en de integratie in Nederland in 2006 op papier gezet, met dit concept heeft ze Twinburgering benaderd met de vraag of het mogelijk was om haar idee om te zetten naar een voorstelling. Haar doel met het toneelstuk is om meer wederzijds begrip te creëren tussen de culturele gewoonten van inwoners van Gooise Meren met en zonder een migratie-achtergrond en vooroordelen bespreekbaar te maken. Het stuk laat zien dat door met elkaar te praten over vaak lastige thema’s, verschillen overbrugbaar worden en onderlinge verbinding en vriendschappen ontstaan.

Een ruzie uit onverdraagzaamheid die leidt tot een mooie vriendschap

Het verhaal wordt verteld door de ogen van twee jongens op de middelbare school; Samir, ooit met zijn moeder Zina gevlucht naar Nederland, en Johan, geboren en getogen in Nederland.

Door een misverstand ontstaat tussen Samir en Johan ruzie op het schoolplein, omdat Johan iets zegt waarover Samir diep beledigd is. Johan begrijpt niet waarom dat wat hij gezegd heeft Samir zo kwetst. Samir vertelt dan over de reis die hij samen met zijn moeder aflegde naar Nederland en de ontmoetingen, keuzes en bijzondere situaties die hij daarbij tegenkwam. Het publiek krijgt de reis in flashbacks mee. Naar mate het verhaal verteld wordt, verandert de relatie tussen Johan en Samir en ontstaat wederzijds begrip en uiteindelijk een diepe vriendschap.

De Schakel hield audities voor de hoofdrolspelers Samir en Johan. De jongens moesten niet alleen goed kunnen spelen, maar ook een goede klik met elkaar hebben. Bovendien moest Samir wel de Nederlandse taal machtig zijn in woord en geschrift: hij moet het script kunnen lezen en weten en begrijpen wat hij zegt. We denken een mooie match te hebben gevonden, maar laten het eindoordeel aan ons publiek over!