Geen bestuurskandidaten aangemeld

Donderdag a.s. is de Algemene Leden Vergadering 2018. We hopen dat iedereen hierbij aanwezig zal zijn. Als je dat nog niet gedaan hebt, verzoeken wij je om je nog even aan- of af te melden via de ledensite.

Op de agenda staat ook de bestuursverkiezing omdat Anne-Claire zich niet herkiesbaar stelt. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld binnen de statutair vastgestelde termijn. Hiermee zijn er nog twee mogelijkheden:

  1. Iemand stelt zich alsnog verkiesbaar, eventueel zonder steun van leden, bij het bestuur of ter plekke tijdens de ALV. Als de vergadering deze afwijkende kandidaatstelling accepteert, kan dit lid benoemd worden tot bestuurslid.
  2. Niemand meldt zich aan en met de vier overgebleven kandidaten vormen we een wettig bestuur. Het is mogelijk, maar heeft uiteraard niet de voorkeur!

Hopelijk komt er nog een aanmelding. We zullen bij de ALV zien hoe dit zich ontwikkelt maar hebben er alle vertrouwen in dat het hoe dan ook goed gaat komen.

Verder hebben we voor donderdag een volle agenda, dus bereid je goed voor, wees op tijd en dan kunnen we hopelijk op tijd weer afronden en nog even nazitten aan de bar en een drankje doen met elkaar. Naar verwachting hebben we de avond wel nodig (tot ca 22:30), maar hopelijk kunnen we het efficiënt houden en valt het mee.

Graag tot donderdag allemaal!

Geef een reactie