Hoe komen we door de crisis heen?

Op dit moment heeft de vereniging niet veel geld meer in kas, maar de vaste kosten lopen door en er moet ook nodig onderhoud aan het clubgebouw worden gedaan. Om dit voor elkaar te krijgen, is het bestuur bezig om diverse sponsoren te benaderen en te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen, worden er diverse subsidie-aanvragen gedaan en proberen we de vaste lasten omlaag te krijgen door daar waar mogelijk uitstel of kwijtschelding aan te vragen. Maar ook de hulp van leden en anderen is hard nodig om de crisis door te komen.

Prijzen per 1 april 2020

Op 1 april gaan de nieuwe prijzen in, zoals die zijn vastgesteld tijdens de ALV van 27 februari j.l. Er zijn niet veel aanpassingen aan prijzen gedaan. Zo is de prijs van consumpties gelijk gebleven (€1,50), alleen cappuccino kost €2,00. De minimale bijdrage voor Vrienden van De Schakel en de prijs voor het afhuren van […]

Kleine herinnering: prijswijzigingen bijna van kracht

De prijswijzigingen zoals die bij de afgelopen ALV zijn vastgesteld, zullen per 1 april a.s. van kracht zijn. Dat is dus over een kleine twee weken. Een belangrijke dag, want je moet opletten dat je niet in de maling genomen wordt, je moet je belastingaangifte gedaan hebben én je moet je automatische overschrijving naar De […]

Prijsverhogingen per 1 april 2018

Per 1 april zijn de nieuwe prijzen van toepassing zoals deze bij de ALV zijn vastgesteld. Dit betekent het voor jou: Prijzen voor consumpties zijn verhoogd van €1,25 naar €1,50. Aan het systeem verandert verder niets, dus het is nog steeds de bedoeling om per avond te strepen en aan het eind van de avond […]