Nieuwe commissie-indeling doorgevoerd

Onlangs hebben we via de nieuwsbrief en de site een voorstel voor de nieuwe commissie-indeling gedaan naar aanleiding van de ALV en gevraagd om te reageren als je je niet kunt vinden in de indeling of toch graag naar een andere commissie wil, of zelfs in meerdere commissies zou willen zitten. We hebben geen reacties gehad die tot wijzigingen leiden, dus de voorgestelde indeling is van kracht.

De nieuwe indelingen vind je op de website onder ‘leden’ en dan bij ‘commissies’, hier zie je wil in welke commissie zit. Commissieleden kunnen ook in hun groep documenten uitwisselen met elkaar via de website. Alle leden zijn ook toegevoegd aan de commissielijsten voor e-mail. Je kunt dus naar één adres mailen, dan wordt je bericht automatisch doorgestuurd aan de hele commissie. De mailadressen zijn:
– Activiteitencommissie: activiteitencommissie@toneeldeschakel.nl
– PR-commissie: pr-commissie@toneeldeschakel.nl
– Productie & Onderhoudscommissie: penocommissie@toneeldeschakel.nl
– Spel & Ontwikkelingscommissie: senocommissie@toneeldeschakel.nl

We wensen alle commissies veel succes bij het invullen van de plannen en het uitvoeren en organiseren van de taken!