Nieuwe commissie-indeling doorgevoerd

Onlangs hebben we via de nieuwsbrief en de site een voorstel voor de nieuwe commissie-indeling gedaan naar aanleiding van de ALV en gevraagd om te reageren als je je niet kunt vinden in de indeling of toch graag naar een andere commissie wil, of zelfs in meerdere commissies zou willen zitten. We hebben geen reacties […]

Voorstel nieuwe commissie-indeling

In de ALV van februari hebben we afgesproken dat er een nieuwe commissie-indeling gemaakt gaat worden en dat ieder lid in minimaal één commissie zitting neemt. We hebben iedereen om de voorkeuren gevraagd en op basis daarvan het onderstaande voorstel voor nieuwe indeling gemaakt. Voor nieuwe leden is afgesproken dat die nog even de tijd [...]