Verrassing voor Joke van Neerijnen op donderdag 11 mei

Tijdens de ALV is Joke van Neerijnen benoemd tot Erelid van De Schakel vanwege haar verdienste voor de vereniging. Zij is ruim 60 jaar geleden lid geworden en heeft vele prachtige rollen gespeeld, tot vorig jaar aan toe. Toen ze 50 jaar toneel speelde, is ze op het podium geëerd met een lintje als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze heeft ook jaren lang een grote groep donateurs onder haar beheer gehad, waarmee ze persoonlijk contact onderhield, de contributies inde en de bestellingen van kaarten opnam en de kaarten persoonlijk langsbracht en afrekende. Vanwege haar leeftijd en gezondheid heeft ze vorig jaar besloten niet meer te spelen en eind van het jaar haar lidmaatschap omgezet in steun als “Vriend van De Schakel”.

Ben heeft recent nog contact met haar gehad en heeft handig ingespeeld op haar bericht dat ze niet bij de voorstelling kan komen kijken, maar wel graag bij een repetitie wil kijken. Hij heeft haar uitgenodigd voor de repetitie van donderdag 11 mei. Onder voorbehoud van haar gezondheid zal ze die avond komen kijken en zullen we haar in de pauze verrassen met de bekendmaking van haar Erelidmaatschap. Het zou leuk zijn als er zo veel mogelijk leden aanwezig zijn om dit moment met haar te vieren, dat zal haar erg goed doen!