Gezocht: bestuurskandidaten!

Op donderdag 28 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda. En ook in je agenda, als het goed is. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is een mooi moment om met elkaar de grote lijnen te bespreken van hoe we dingen binnen de vereniging willen doen, of er dingen anders moeten en, zo ja, hoe dan. Bij de ALV worden een aantal besluiten genomen en wordt ook richting bepaald waarbinnen het bestuur en commissies hun werk kunnen doen. Beleid. Klinkt niet als iets wat hoort bij de hobby toneelspelen, maar wel nodig om dat op een leuke manier te kunnen blijven doen.

Bestuur en commissies, dat is dit jaar een dingetje. We hebben er het volste vertrouwen in dat alle leden zich weer goed weten te verdelen over de commissies, waar in sommige gevallen wel behoefte is aan vers bloed (omdat er wat leden weg zijn gegaan) en verdeling van de taken. Het bestuur, da’s een ander dingetje.

Volgens het rooster van aftreden zijn Vita en Ben aan de beurt om af te treden. Beiden hebben hun lopende termijn erop zitten. Helaas hebben ze ook beiden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Dat betekent dus dat ze niet in het bestuur zullen terugkeren na de ALV. Gelukkig zijn beiden niet weg, dus er kan gerekend worden op een warme overdracht. Daarom zijn we hard op zoek naar nieuwe bestuursleden om deze twee vacatures te vullen bij de ALV. Het mooiste zou zijn als we 3 of meer kandidaten vinden; dan komt er een verkiezing en dat is vaak leuker dan een benoeming omdat er maar 1 kandiaat is.

Wat houden de vacatures in?
Vita is secretaris van het bestuur en hoofd van de commissie Spel & Ontwikkeling. Ben is penningmeester en hoofd van de commissie Productie & Onderhoud. Als jij je kandidaat stelt voor een bestuursfunctie, betekent dat niet automatisch dat je dit van hun moet overnemen! Je wordt bij de ALV alleen benoemd of verkozen als bestuurslid. Tijdens de eerste bestuursvergadering hierna, is het aan de bestuursleden zelf om de taken te verdelen. Dit geldt zowel voor de bestuursfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid) als voor de commissies (hoofd S&O, P&O, PR of Activiteiten). We zijn in het bestuur gewend om ook de taken onderling te verdelen als dit niet helemaal conform de taakomschrijving is. Behalve dat de penningmeester altijd de cijfertjes doet, worden werkzaamheden voor commissies en secretariaat als dat nodig is ook door anderen uitgevoerd. Als je het even niet redt, of je even te veel op je bordje hebt, of je even geen zin hebt. We nemen graag wat van elkaar over.

Hoe stel je je kandidaat?
Om je kandiaat te stellen, moet je je aanmelden bij het bestuur volgens de regels uit de statuten (art. 6). Je moet minimaal 6 maanden lid zijn en je kandidaatstelling moet gesteund worden door minimaal 3 leden (zij ondertekenen jouw brief waarin je je kandidaat stelt, of jij ondertekent hun voordracht voor akkoord). De kandidaatstelling moet vóór 22 februari worden ingediend. Je kunt je ook zonder kandidaatstelling/steun van leden bij het bestuur aanmelden. In de ALV kan dan worden besloten om éénmalig af te wijken van de voorwaarden en de kandidaatstelling alsnog te accepteren.

Verder de toekomst in
Dit jaar dus twee nieuwe mensen in het bestuur, en twee nieuwe mensen op de functie van secretaris en penningmeester en aan het hoofd van S&O en P&O. Volgend jaar wisselen we vrolijk verder; Sidney en Hetty zullen dan aftreden en plaats maken voor nieuwe bestuursleden. Als bij de herverdeling dit jaar niet al een nieuwe voorzitter naar boven komt, dan is dat zeker volgend jaar het geval! Het kan iemand zijn die dat jaar gekozen wordt, maar de voorkeur heeft natuurlijk iemand die al een jaartje heeft meegedraaid en is ingewerkt in het bestuur. Hoe het loopt en wie het wordt? De tijd zal het leren!!

Wil je meer weten over wat een bestuursfunctie of ‘hoofd van een commissie’ inhoudt? Informeer bij één van de bestuursleden. Zij kunnen je precies vertellen wat het inhoudt, hoe ze het ervaren, wat er allemaal wel of niet bij komt kijken en hoe veel tijd het kost. Dan weet je waar je je voor aanmeldt (hopen we dan tenminste…)

Comments 2

 1. Na ruim 6 jaar heb ik momenten van minder motivatie gehad en dat is niet goed voor een actieve rol, en daarbij kwam in augustus nog mijn gezondheid in het geding. Ik merk dat dingen mij nu meer energie kosten. In het algemeen vind ik een zittingsperiode van 3 tot max. 9 jaar voor bestuursleden verantwoord i.v.m. voldoende ervaring/kennis en nieuwe actie binnen het bestuur. Ik ga ervan uit dat (2) leden zich aanmelden.

 2. Lex van Gulik

  Allereerst de complimenten over de tekst. Zo zie/lees je dat een toneelvereniging heel duidelijk en helderder kan zijn dan … vul in en kleurde plaatjes.
  Ik voldoe niet aan statutaire eisen. Maar ik wil het bestuur wel helpen, klusje doen
  of zo.
  Omdat ik pas een paar maanden lid ben weet ik van de bestuurlijke zaken van de vereniging helemaal niks.
  Enfin, ieder die de Schakel ff een kontje wil geven “stap in ‘t bestuur”.

Geef een reactie