Bestuursnotulen en verslag nabespreking Zina’s Reis online

Op de ledensite onder ‘leden > documenten’ staan twee nieuwe documenten:

  1. Het verlsag van de nabespreking van Zina’s Reis
  2. De notulen van de laatste bestuursvergadering van november

In de nabespreking is naar voren gekomen dat er beter gecommuniceerd moet worden en verwachtingen beter gemanaged moeten worden om de motivatie hoog te krijgen en te houden. Er moet gekeken worden hoe we de inzet kunnen vergroten en of het nodig is om sancties op te leggen om zulke grote producties haalbaar te houden. We hebben wel een hele mooie productie weten neer te zetten en de samenwerking met de figuranten en Aretey is heel goed bevallen. Ondanks de tegenvallende kaartverkoop, en mede dankzij diverse subsidies, hebben we toch een mooi resultaat van zo’n €2500 overgehouden aan deze productie. Ook niet onbelangrijk: het heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd, en een aantal potentiële nieuwe leden. Tamara en Mohi hebben zich aangemeld. Raghda zal na haar examens in april lid worden. Ook Denyell, Sebastiaan, Claire en Hussein denken erover om lid te worden.

In de bestuursvergadering is vooral vooruitgekeken naar komende activiteiten en is de jaarplanning voor 2018 vastgesteld. Ook is een start gemaakt met voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering 2018. In ieder geval is al duidelijk dat er een vacature in het bestuur ontstaat omdat Anne-Claire zich niet herkiesbaar stelt. Het bestuur is dus op zoek naar kandidaat-bestuursleden! Meer informatie hierover volgt binnenkort, of kun je al krijgen via het bestuur.