Twee kandidaten voor bestuursfunctie

Zoals vooraf aangekondigd zullen zowel Vita als Ben donderdag aftreden als bestuurslid. Hun huidige termijn loopt af en beiden hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hierdoor ontstaan er twee vacatures. Hier is de afgelopen tijd aan de bar al met enige regelmaat over gesproken en in de uitnodiging aan leden is gevraagd wie zich verkiesbaar zou willen stellen.

Gelukkig hebben twee leden zich gemeld. Zowel Barry als Karina hebben zich kandidaat gesteld. Beiden deden dit met steun van ten minste drie leden en zijn lang genoeg lid om zich verkiesbaar te stellen. Daarmee voldoen hun kandidaatstellingen. Kortom: we hebben twee kandidaten voor twee vacatures en kunnen dus met een voltallig bestuur verder. Het bestuur is blij dat er nog genoeg mensen zijn die een bestuursfunctie op zich willen nemen en het beeld veranderd is dat dit heel veel werk, een grote verantwoordelijkheid of een ondankbare functie is waarin je het toch nooit goed doet.

In theorie kan het nog zo zijn dat iemand zich alsnog (zelfs tijdens de vergadering) meldt als lid. Indien iedereen akkoord gaat met een kandidaatstelling buiten de statuten om, zouden we toch een verkiezing moeten houden. De kans dat dit in de praktijk gebeurt is niet uitgesloten, maar wel heel klein. Het enige wat dan nog benoeming kan tegenhouden is als er leden bezwaren hebben tegen de benoeming. Of dat zo is weten we donderdag…

Geef een reactie