In welke commissie wil jij?

Naar aanleiding van het besluit van de ALV wordt de commissie-indeling herzien, zodat ieder lid in een commissie zit. Voor nieuwe leden geldt dat zij nog even de tijd hebben om meer info over de commissies te krijgen en daarna te besluiten in welke commissie ze willen plaatsnemen.

Na de vergadering is al een inventarisatie gemaakt van eerste en tweede voorkeur van de aanwezigen. Hierbij het dringende verzoek aan iedereen die niet aanwezig was om op te geven in welke commissie je het liefst zit en wat je tweede keuze zou zijn. Als het je niets uitmaakt horen we dat ook graag! In eerste instantie proberen we iedereen onder één commissie te zetten. Als je wil dan kun je het daarna altijd nog aangeven als je in een tweede commissie wil. Pas als we rond zijn met de indeling gaan we deze doorvoeren op de website en wordt de nieuwe indeling van kracht.

Op de website onder Bestuur en Commissies staat meer info over wat welke commissie doet en je kunt dit ook altijd navragen bij de huidige commissieleden.

Je kunt je voorkeur doorgeven via info@toneeldeschakel.nl of bij Vita of Sidney. Doe dit uiterlijk donderdag 9 maart, daarna gaan we de indeling maken en kan het zijn dat je in een commissie wordt ingedeeld waar we mensen tekort komen. Mochten we er niet direct uitkomen met de voorkeuren dan zullen we individuele leden benaderen met de vraag of ze toch willen schuiven, maar waarschijnlijk is dat niet nodig.