Hoe zit het nou met de drankjes?

In voorbereiding op de ALV heeft het bestuur de jaarcijfers over 2019 opgesteld. Hieruit is gebleken dat de baromzet aanzienlijk lager is dan deze zou moeten zijn ten opzichte van de kosten. Er is zelfs voor het eerst een beetje verlies op de bar. De activiteitencommissie komt bij de ALV met een voorstel om het (toezicht op) noteren en afrekenen van drankjes te verbeteren. Vooruitlopend daarop nog een op een rijtje wat de afspraken zijn:

Consumpties kosten €1,50 per stuk voor leden. Het tweede kopje koffie of thee is gratis. Drankjes moeten genoteerd worden op je kaart. Aan het eind van de dag of avond reken je je drankjes contant of per pin af. Dit voorkomt dat de rekeningen oplopen en we niet meer kunnen nagaan of er goed gestreept is. Bij betaling wordt op het kaartje genoteerd welk bedrag is afgerekend en worden de afgerekende drankjes doorgestreept. Ook tijdens algemene activiteiten (SchakelTheaterCafé, bezoek aan voorstellingen in het clubgebouw, afterparty’s etc.) moeten alle drankjes worden gestreept en afgerekend.

De uitzonderingen:

  • Tijdens vergaderingen (nabesprekingen, ledenvergadering, commissievergaderingen, bestuursvergaderingen) zijn koffie en thee gratis. Andere drankjes moeten gestreept en betaald worden.
  • Tijdens gezamenlijke decorbouwdagen, opruimdagen en dergelijke zijn koffie, thee en frisdrank gratis. Bier en wijn moeten wel worden gestreept en afgerekend. Frisdrank die na afloop van het klussen/opruimen wordt genuttigd moet ook worden gestreept en afgerekend.
  • Bij de nieuwjaarsborrel zijn drankjes gratis voor alle aanwezigen, ook externen.
  • Bij het ledenfeest wordt vooraf aangegeven hoe we omgaan met het betalen van consumpties: soms besluit de commissie dat de eigen bijdrage inclusief (een bepaald aantal) consumpties is, soms gaat de bijdrage op aan de activiteit en wordt bepaald dat de drankjes apart moeten worden afgerekend.
  • Tijdens voorstellingen wordt er gezorgd voor koffie, thee en frisdrank voor cast en crew, dit hoeft niet betaald te worden.

Laten we allemaal weer even goed opletten dat als je een drankje pakt, je ook zorgt dat op je kaartje wordt genoteerd, en reken voor je naar huis gaat de consumpties van die dag of avond af aan de bar. Zo zorgen we er allemaal voor dat de inkomsten op dit gebied in ieder geval goed op peil blijven.

Geef een reactie