Een nieuw jaar, een nieuwe agenda

We zitten inmiddels alweer bijna twee weken in het nieuwe jaar, 2020! En dat betekent dat er weer een boel leuke dingen aan zitten te komen! Op de ledensite zijn de agenda’s weer gevuld in de verschillende categorieën. In dit bericht een overzicht van de informatie die er op dit moment is!

Voorstellingen
De voorstellingen staan op de site onder ‘agenda – voorstellingen’. Hier vind je de voorjaarsvoorstelling “Goed Fout” op 11 t/m 14 juni in het SchakelTheater en de najaarsvoorstelling “De bekende Nederlander” op 12 december in Spant.

Activiteiten algemeen
Algemene activiteiten (voor externen) staan op de site onder ‘agenda’ en betreffen het Zondagmiddag SchakelTheaterCafé, Bussum Cultureel en de kennismakingsworkshop in oktober.

Agenda voor leden
Activiteiten voor leden (zoals de ALV en het ledenfeest) staan onder ‘leden – agenda leden – activiteiten’ vermeld en kun je daar in een overzicht of kalenderweergave bekijken. Hier vind je ook het repetitieschema en het schoonmaakrooster voor 2020 terug.

Repetities
Oorspronkelijk was de planning om in februari te starten met de repetities voor de najaarsvoorstelling op donderdagen. Naar aanleiding van de nabespreking van Snorro is besloten om hier later mee te starten. In januari zijn de repetities voor de voorjaarsvoorstelling op de maandagen en donderdagen, vanaf februari op de maandagen. In juli (dus na de voorjaarsvoorstelling) gaan we van start met de najaarsvoorstelling op de donderdagen. In november en december tot aan de voorstelling repeteren we op maandag en donderdag voor de najaarsvoorstelling.

Nog niet gepland: cursussen
Er zijn ook nog activiteiten in ontwikkeling die nog niet in de planning staan. De S&O-commissie is bezig met het samenstellen van een cursusprogramma, zoals al eerder is aangekondigd. Er is op dit moment input van mogelijke cursusleiders en de commissie kijkt nu naar de haalbaarheid (financieel en qua planning) van het organiseren van de cursussen. Binnenkort wordt hierover meer bekendgemaakt. Als het doorgaat, worden de cursussen van maximaal 4 weken per cursus van juli t/m oktober gegeven op de maandagavonden. Ze zijn toegankelijk voor zowel leden als externen. Doel is enerzijds een beter aanbod voor ontwikkeling, anderzijds werving van leden en het genereren van meer bekendheid voor de vereniging en het SchakelTheater. Wordt dus vervolgd.

Grote lijnen
In grote lijnen kun je dus stellen:
januari: maandag en donderdag repetitie voorjaar
februari t/m juni: maandag repetitie voorjaar
juli t/m oktober: maandagen cursussen, donderdagen repetitie najaar
november/december: maandag en donderdag repetitie najaar

Verdere activiteiten
Het Zondagmiddag SchakelTheaterCafé wordt ook dit jaar weer georganiseerd op de volgende data:
26 januari, 10 mei, 2 augustus en 25 oktober (15:00 – 17:00).
De Algemene Leden Vergadering 2020 is op donderdagavond 27 februari (20:00 – 22:30)
Het Ledenfeest is op zaterdag 27 juni.
Bussum Cultureel vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september (11:00 – 17:00).
De Kennismakingsworkshop (werving leden) is op zaterdag 3 oktober (12:00 – 17:00).

Geef een reactie