Aandacht voor schoonmaakschema

Afgelopen week heeft Arie zich enorm uit de naad gewerkt om op te ruimen. 22 vuilniszakken die “even achter waren gelegd” heeft hij naar de stort gebracht, waar hem verzocht werd om het wel even te scheiden allemaal. Heel aardig van Arie, maar niet leuk om te doen en hij heeft terecht aangegeven dit ook nooit meer te gaan doen.

En dat is ook niet nodig. We hebben gelukkig een schoonmaakschema en het is ieders verantwoordelijkheid om in de twee weken dat je dienst hebt te zorgen dat het vuil wordt weggegooid en de was wordt gedaan. En het clubgebouw inclusief toilet wordt schoongemaakt uiteraard.

Omdat er de afgelopen tijd wat leden zijn verdwenen die wel op het schema stonden, is het schema nu bijgewerkt. In de nieuwsbrief worden altijd de komende 4 weken vermeld, maar op de website staat het hele schema onder “leden – agenda – schoonmaakschema“. Kijk dus vast even wanneer je dienst hebt en zet het in je agenda. Mogelijk zijn de data dus nu gewijzigd omdat er mensen tussenuit zijn, dus checkt het nog even goed.

Bij voorbaat dank voor jullie inzet om met elkaar het clubgebouw leefbaar te houden!

Geef een reactie