Wijzigingen bestuur en commissies doorgevoerd

Het heeft even geduurd (iets met een baby…) maar alle wijzigingen in samenstelling van bestuur en commissies zijn doorgevoerd op de ledensite en de maillijsten.

Via de ledensite kun je onder “commissies” (in het menu ‘leden’) vinden welke commissies er zijn en wie daar in zitten. Klik je door op een lid dan kun je zien in welke commissies dat lid verder nog zit.

De commissies hebben ook allemaal mailadressen, vergelijkbaar met leden@toneeldeschakel.nl – stuur je een bericht naar dat mailadres dan wordt het doorgestuurd naar alle leden van die commissie. Meestal gebruiken commissies dit adres om onderling te mailen. Nog even op een rijtje:

Activiteitencommissie: activiteitencommissie@toneeldeschakel.nl
Spel & Ontwikkeling: senocommissie@toneeldeschakel.nl
Productie & Onderhoud: penocommissie@toneeldeschakel.nl
PR-commissie: pr-commissie@toneeldeschakel.nl

Ook de samenstelling van het bestuur is aangepast op de ledensite. De maillijst bestuur@toneeldeschakel.nl is ook aangepast. Hier staan tot aan de overdracht Ben en Vita ook nog in. Na de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling zal ook bekend zijn wie welke functie gaat bekleden en wordt de informatie ook op de publieke website aangepast.

Geef een reactie