Karina legt bestuursfunctie neer

Afgelopen maandag heeft Karina tijdens de bestuursvergadering aangegeven twijfels te hebben over haar bestuursfunctie. Deze had ze al eerder en toen hebben we in overleg besloten om de zwaarte van het secretariaat weg te nemen. Dit heeft de druk voor haar onvoldoende kunnen verlagen. Ze is van mening de verwachtingen niet goed waar te kunnen maken. Na een goed gesprek heeft ze in goed overleg besloten haar bestuursfunctie neer te leggen. Hiermee geeft ze op de beste manier duidelijkheid over wat we van haar kunnen verwachten en wordt voorkomen dat ze taken op zich neemt of toebedeeld krijgt die ze niet waar kan maken. We vinden het uiteraard jammer, maar staan volledig achter haar besluit en zijn blij met de duidelijkheid. Belangrijkste is dat hiermee het plezier in toneelspelen voor Karina weer bovenaan staat, en daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

De overige bestuursleden vormen (statutair gezien) een geldig bestuur. Er hoeft niet direct vervanging te komen. Dit betekent wel dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2020 een extra bestuurslid moeten kiezen/benoemen. In totaal zijn er in 2020 drie vacatures: Sidney en Hetty hebben aangegeven zich na hun huidige termijn, die dan afloopt, niet herkiesbaar te stellen. Daar komt nu de vacature voor Karina bij. Het bestuurslid dat wordt gekozen of benoemd op de plek van Karina zal haar plek in het rooster van aftreden overnemen en dus na twee jaar aftreden (of zich herkiesbaar stellen).

We hopen een paar goede kandidaten te krijgen bij de ALV. Twijfel je erover of het wat voor jou is en wat er allemaal bij komt kijken? Stel al je vragen bij één van de bestuursleden om een goed beeld te krijgen van wat het inhoudt, zodat je een eventuele kandidaatstelling goed kunt overwegen.

Geef een reactie