Gezellige nieuwjaarsreceptie

Donderdagavond 4 januari vond de nieuwjaarsreceptie van 2018 plaats in ons clubgebouw. Naast een meerderheid van de leden waren er ook een aantal oud-leden, externe medewerkers/gastspelers van afgelopen jaar en zelfs twee van de uitgenodigde omwonenden aanwezig. Omdat het rode doek dicht was, was de ruimte klein en knus en goed gevuld en er waren heerlijke hapjes verzorgd door de activiteitencommissie. Er werd uitvoerig (bij)gekletst en de sfeer was erg goed.

Sidney keek in zijn speech terug op afgelopen jaar en benoemde de ontwikkelingen en nieuwe projecten op het gebied van improvisatie als uitgangspunt en de zware weg naar de voorstelling Zina’s Reis. Natascha kreeg als dank voor haar inzet van de afgelopen jaren als lid en met name bij kap en grime een leuke kaart met gelukswensen en een klein cadeautje overhandigd. Verder vertelde Sidney wat er komend jaar aan mooie nieuwe projecten gaat komen en dat we wat meer kleine dingen gaan doen en meer rust brengen voor de leden door 1x per week voor de projecten te repeteren. Hij vertelde ook dat we in 2018 de faciliteiten voor het clubgebouw zullen gaan updaten: met name qua techniek (electra, licht en geluid) maar ook qua indeling van de ruimte en mogelijke verbetering van een herkenbare entree. Ook gaf hij aan dat we met medegebruikers van het achterterrein in gesprek zullen gaan om te kijken hoe we hier in goed overleg gezamenlijk gebruik van kunnen blijven maken zonder elkaar in de weg te zitten. Sidney deed ook een kleine oproep aan leden om te overwegen zich kandidaat te stellen voor het bestuur, aangezien Anne-Claire zich niet herkiesbaar zal stellen bij de komende ALV in februari. Tot slot van de speech sprak hij het vertrouwen uit dat we, met alle nieuwe dingen die we gaan doen, een mooi jaar tegemoet gaan en het plezier weer terug zullen brengen dat de laatste tijd een beetje miste. Er werd geproost op de komende grote en kleine successen van 2018.

Na de speech werd er nog veel gekletst en bleef het een hele gezellige avond die tot tegen middernacht duurde. Een fijn gevoel van saamhorigheid en verbondenheid en daarmee een heel mooi begin van het nieuwe jaar!

Meer foto’s van de receptie staan ook in het fotoboek op de ledenpagina.