Twee bestuursleden tekenen nog 3 jaar bij

Het bestuur: Ben van Leeuwe, Hetty Hennis, Sidney Durlacher, Anne-Claire Al Awqati-Van Menk en Vita van den Bergh

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 februari 2017 waren voorzitter Sidney Durlacher en algemeen bestuurslid Hetty Hennis aan de beurt om af te treden. Beiden stelden zich herkiesbaar en zijn bij de vergadering opnieuw voor 3 jaar benoemd.

Sidney Durlacher kondigde wel aan dat dit zijn laatste termijn zou zijn en hoopt dat zich binnen die termijn een nieuwe bestuurder aanmeldt die het stokje op den duur van hem wil overnemen.

Het bestuur gaat dus in zijn huidige samenstelling verder. Zowel leden als bestuur zijn hier erg blij mee, omdat dit bestuur al een aantal jaren prima samenwerkt en dit graag voortzet. De continuïteit is hiermee gewaarborgd en we kunnen hiermee voortborduren vanuit een solide basis.