Nieuw bestuur voor nieuwe tijd

Tijdens de extra ledenvergadering via Zoom begin december is het bestuur, dat sinds februari 2020 was benoemd, geheel afgetreden. Het was door vroegtijdig vertrek van eerdere bestuursleden een vrijwel volledig nieuw bestuur dat meteen een crisis voor haar kiezen kreeg. De bestuursleden hebben hun best gedaan om de vereniging door de tegenslagen van Corona heen te loodsen. En met succes. Ondanks het wegvallen van inkomsten uit voorstellingen en de moeilijkheden rondom repeteren en spelen van voorstellingen, hebben ze de club overeind kunnen houden. De financiële schade is beperkt en er zijn alternatieven ontplooid om toch zo veel mogelijk te kunnen blijven doen.

Toch bleek het voor hun een grotere opgave dan aanvankelijk gedacht en zijn er in de privéomstandigheden van diverse bestuursleden veranderingen gekomen (of komen deze er op korte termijn aan), waardoor zij zichzelf niet langer in staat achtten hun functie goed te kunnen vervullen. Daarom is er in een ingelaste ledenvergaderimg een tussentijdse bestuursverkiezing gehouden.

Met ingang van januari 2021 bestaat het bestuur uit Sidney Durlacher (voorzitter), Anne-Claire al Awqati (secretaris) en Ben van Leeuwe (penningmeester). Deze bestuursleden zaten al eerder in het bestuur met dezelfde functies. Sidney Durlacher is van 2010 tot voorjaar 2020 voorzitter geweest. Ben van Leeuwe is tot 2010 bijna 10 jaar voorzitter geweest en is later als Penningmeester nog een paar jaar bestuurslid geweest. Anne-Claire was eerder een termijn Secretaris.

Met de kennis en ervaring van deze bestuursleden verwacht de vereniging de uitdagingen van deze tijd te kunnen doorstaan en de vereniging opnieuw te kunnen vormgeven, zover de omstandigheden daarom vragen. Vooral het verder ontplooien van nieuwe speelvormen (waar het vorige bestuur een mooi begin mee heeft gemaakt) zal hoog op de agenda staan.

Geef een reactie