Visie- en Meerjarenplan 2016

Het Visie- en Meerjarenplan is door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd en geeft richting en kaders aan het beleid dat door het bestuur gevormd dient te worden voor de korte en middellange termijn.