Visie- en Meerjarenplan 2016

Het Visie- en Meerjarenplan is door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd en geeft richting en kaders aan het beleid dat door het bestuur gevormd dient te worden voor de korte en middellange termijn.

Attachments