Statuten

In de statuten van De Schakel zijn bepalingen opgenomen over hoe alles is geregeld rondom lidmaatschap, bestuur en aanverwante zaken. Een wijziging van de statuten is uitsluitend mogelijk middels een besluit van de Algemene Leden Vergadering.

Tags: statuten